Thursday, July 24, 2014

Skim Baharu Bantu Pengendali Bas Henti-henti Akan Diperkenalkan


Satu skim baharu akan diwujudkan bagi menggantikan Skim Dana Sokongan Sementara yang telah dilancarkan pada 3 Januari 2012 dengan peruntukan sebanyak RM400juta bagi membantu 150 syarikat bas henti-henti.

Skim baharu ini dibentuk bagi membantu pengendali bas henti-henti terutamanya di kawasan luar bandar yang mengalami masalah kewangan untuk meneruskan operasi. 

Skim yang bakal diperkenalkan ini akan dilaksanakan di Kota Tinggi dan Kluang pada akhir tahun ini sebelum diperluaskan ke lokasi lain.

Kelainan pada skim ini adalah pengendali perkhidmatan bas tidak perlu bimbang untuk mengutip bayaran tiket kerana sistem bayaran menggunakan kad akan diadaptasi bersama skim ini. 

Dengan ini setiap transaksi pengguna ketika menaiki bas henti-henti akan direkodkan ke dalam storan komputer yang dipasang pada bas terbabit.

"Kita akan semak rekod itu, kemudia membuat bayaran penuh kepada pengendal bas mengikut perjalanan yang dibuat oleh penumpang" kata Syed Hamid.

No comments:

Post a Comment